direct naar inhoud van Peelhorst
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld

Peelhorst

De Peelhorst bevat drie grote natuurgebieden, namelijk de Maashorst, De Peel en de Stippelberg. Daarnaast bevat de Peelhorst een agrarisch productielandschap.

Het gebied de Maashorst ligt aan de noordzijde van de Peelhorst. De provincie heeft dit gebied benoemd als Provinciaal Landschap. In dat kader werkt de provincie samen met haar partners onder andere aan recreatieve entrees (poorten) en aan twee natuurbruggen tussen Maashorst en Herpenduin. Hierdoor wordt het gebied aantrekkelijker voor de natuur en de recreatie en krijgt deze regio een sociaal-economische impuls.

Het agrarisch productielandschap in de Peelhorst is het centrum van de intensieve veehouderij in Nederland. De concentratie van de intensieve veehouderij is van groot belang voor de economie van Brabant. Het biedt bovendien kansen voor koppeling met duurzame energie. Het veroorzaakt echter ook extra milieudruk en verkeersbewegingen in het gebied.

De provincie wil in de Peelhorst de grote natuurgebieden met elkaar verbinden en de agrarische productiestructuur versterken. De provincie wijst in deze structuurvisie het gebied aan als aandachtsgebied agrarische ontwikkeling.