direct naar inhoud van Levende Beerze
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld

Levende Beerze

De Beerze loopt vanaf de Belgische grens via Bergeijk naar 's-Hertogenbosch. Het beekdal van de Beerze verbindt de natuurgebieden op de omliggende dekzandruggen. De Beerze is in de Nota Ruimte aangemerkt als 'Robuuste Ecologische Verbinding'. Robuuste Ecologische Verbindingen versterken de EHS en maken deze bestendiger tegen de effecten van klimaatveranderingen. De Beerze biedt hiervoor goede mogelijkheden omdat er geen sprake is van grootstedelijke of industriële beïnvloeding. Het Rijk draagt provincies op de Robuuste Ecologische Verbindingen te realiseren. De gemeenten, het waterschap en maatschappelijke organisaties werken hieraan mee op voorwaarde dat ook de (plattelands)economie en leefbaarheid een impuls krijgen: de Levende Beerze.