direct naar inhoud van 1.2. Voor wie is deze Structuurvisie?
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
1.2. Voor wie is deze Structuurvisie?

In de Structuurvisie ruimtelijke ordening richt de provincie zich tot de partijen die te maken hebben met vraagstukken van ruimtelijke ordening in Noord-Brabant en tot de bestuurders die daar beslissingen over nemen. Zij lezen in deze visie welke doelen en ambities de provincie heeft voor de ruimtelijke inrichting van Noord-Brabant en hoe de provincie dit wil realiseren.