direct naar inhoud van 1.7. Kaarten
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
1.7. Kaarten

De structuurvisie bevat vijf kaartbeelden: de kaart 'Ruimtelijke visie' en de kaart 'Gebiedsgericht werken' uit Hoofdstuk 3 en de 'Structurenkaart' (Deel B hoofdstukken Hoofdstuk 1, 2, 3 en 4). Ook de uitwerking van de structuurvisie, de gebiedspaspoorten bevat kaarten, namelijk de 'Gebiedspaspoorten kenmerken' en de 'Gebiedspaspoorten ambities'. Daarnaast zijn er enkele ondersteunende illustraties toegevoegd in de structuurvisie. De kaarten en illustraties ondersteunen de visie van de provincie op de ruimtelijke ontwikkeling van Brabant. Er gaat geen directe werking van uit richting gemeentelijke besluitvorming. Als de provincie het van belang vindt dat een bepaalde aanduiding doorwerkt naar gemeentelijke besluitvorming, dan zet de provincie het instrument verordening in. Kaarten die deel uitmaken van een verordening hebben wel doorwerking naar gemeentelijke besluitvorming.

De structuurvisiekaarten geven wel een (abstracte) basis voor de aanduidingen op kaarten van de Verordening ruimte. Dit betekent dat er op onderdelen verschillen bestaan tussen de kaarten die in deze structuurvisie zijn opgenomen en de gedetailleerde kaarten uit de Verordening ruimte. Deze verschillen komen voort uit een verschil in abstractieniveau. De structurenkaart geeft een globale weergave van het ruimtelijk beleid waardoor details op de structurenkaart wegvallen. Bij discrepantie tussen de kaarten uit de Structuurvisie ruimtelijke ordening en de Verordening ruimte zijn de (rechtstreeks werkende) aanduidingen uit de Verordening ruimte juridisch bindend.