direct naar inhoud van 2.1. Inleiding
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
2.1. Inleiding

De komende decennia staat de provincie Noord-Brabant voor een aantal grote maatschappelijke vraagstukken. In dit hoofdstuk zijn de vraagstukken benoemd die leiden tot ruimtelijke opgaven. Het gaat dan om de ruimtelijke opgaven die voortkomen uit bijvoorbeeld de veranderingen in het klimaat, de toenemende concurrentie tussen economische regio's, de groeiende mobiliteit en de afnemende bevolkingsgroei.

In paragraaf 2.2 zijn de opgaven benoemd die voortkomen uit de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het ruimtelijke domein. In paragraaf 2.3 staan de gezamenlijke opgaven op de middellange termijn van het Rijk, provincie en gemeenten. In paragraaf 2.4 staan de opgaven die voortkomen uit de intrinsieke ruimtelijke kwaliteiten van Noord-Brabant.