direct naar inhoud van Hoofdstuk 2. Ruimtelijke opgaven voor Noord-Brabant
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld