direct naar inhoud van 3.12. Economische kennisclusters
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
3.12. Economische kennisclusters

Het kenniscluster in Noord-Brabant is een onderdeel van grensoverschrijdende netwerken en economie├źn. Voor Noord-Brabant zijn de internationale connectie Eindhoven-Luik-Aken-Triangle (ELAT) en de kennisas A2 van belang.

Binnen de provincie onderscheiden zich vier kansrijke economische kennisclusters:

  • Zuidoost: Brainport met high tech, life sciences & medische technologie, food & nutrition.
  • Noordoost: life sciences & medische technologie, food & nutrition en high tech.
  • Midden-Brabant met logistiek, maintenance, bio-energie en toerisme en sociale innovatie.
  • West-Brabant: Logistiek, maintenance, bio-energie en toerisme.

Daarnaast is versterking van de creatieve industrie in Noord-Brabant speerpunt van beleid.

Door een vestigingsklimaat te bieden dat de uitwisseling van kennis tussen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen stimuleert, wil de provincie de positie van deze kennisclusters versterken. Dit zorgt voor een sterkere positie in (inter)nationaal verband. Voor de versterking van de kennisclusters is het belangrijk om werklocaties te ontwikkelen die wat betreft soort bedrijven, ruimtelijke kwaliteit en uitstraling passen bij het kenniscluster.