direct naar inhoud van 3.5. Een betere waterveiligheid door preventie
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
3.5. Een betere waterveiligheid door preventie

Om Noord-Brabant te beschermen voor overstromingen vanuit de grote rivieren kiest de provincie, mede gebaseerd op het advies van de Deltacommissie, voor verbetering van de preventie. Dit heeft de voorkeur boven gevolgbeperkende maatregelen als compartimentering en noodoverloopgebieden. Dit betekent dat de provincie streeft naar een vergroting van de watervoerende capaciteit van het winterbed in combinatie met het concept van de doorbraakvrije dijk. Voor de verruiming van de grote rivieren op lange termijn zijn een aantal gebieden gereserveerd (lange termijn reservering winterbed). De samenwerking in het kader van de Rijn Schelde Delta speelt een belangrijke rol. Deze provinciegrensoverschrijdende opgave wordt in West-Brabant vertaald in concrete ruimtelijke opgaven.