direct naar inhoud van 4.5. Luchthavens
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
4.5. Luchthavens
4.5.1. Perspectief luchthavens

Beschrijving

In Noord-Brabant liggen diverse burger- en militaire luchthavens: Seppe en Budel met een burgerluchtvaartfunctie en Volkel, Gilze-Rijen en Woensdrecht met een militaire functie.

De vliegbasis Eindhoven/Eindhoven Airport ligt aan de westkant van Eindhoven tussen Best en Veldhoven. Van oorsprong is het een civiel vliegveld dat na de oorlog als vliegbasis is overgegaan in handen van de Koninklijke Luchtmacht. Het vliegveld is een militaire basis met medegebruik voor burgerluchtvaart. Met 1,6 miljoen passagiers in 2008 is Eindhoven het grootste regionale vliegveld in Nederland.

Beleid

De provincie wil de bereikbaarheid van Eindhoven Airport verbeteren. De luchthaven draagt bij aan het vestigingsklimaat van Brainport Zuidoost-Brabant. De luchthaven heeft in de toekomst een belangrijke rol in het verbeteren van de internationale bereikbaarheid van BrabantStad met omliggende stedelijke netwerken. Het gaat erom BrabantStad en Brainport concurrerend te houden ten opzichte van andere economische regio's met een kennisintensief karakter. Eindhoven Airport kan tot 2020 extra vliegbewegingen uitvoeren, als een stevig pakket aan maatregelen voor hinderbeperking en verduurzaming van de luchthaven wordt gerealiseerd.

Bij de burgerluchthavens van Budel en Seppe zijn momenteel geen ontwikkelingen voorzien die ruimtelijke consequenties hebben. Bij Woensdrecht is er sprake van ontwikkelingen in verband met Maintenance Valley (zie deel B paragraaf 3.3).

De provincie vindt een verbeterde bereikbaarheid van Eindhoven Airport over weg en per spoor (station Eindhoven-Acht) belangrijk.

4.5.2. Uitvoering luchthavens

Ontwikkelen

N.v.t.

Juridische instrumenten

  • De provincie stelt op grond van de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) voor regionale burgerluchthavens luchthavenbesluiten of -regelingen vast.

Subsidies

N.v.t.

Overleg en bestuurlijke afspraken

  • De provincie overlegt en maakt afspraken met partners over de functie en (inter)nationale bereikbaarheid van Eindhoven Airport in het infrastructuurnetwerk. De overlegtafel Alders is daarvoor het bestuurlijk Platform.
  • De provincie verkent binnen de stedelijke regio's in overleg met betrokken gemeenten de mogelijkheden voor de realisering van helicopterhavens.

Communicatieve instrumenten

N.v.t.