direct naar inhoud van 4.6. Buisleidingennet
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
4.6. Buisleidingennet
4.6.1. Persepectief buisleidingennet

Beschrijving

Het buisleidingennet bestaat uit een stelsel van buizen voor (ondergronds) transport van goederen zoals vloeibare gassen en oliƫn.

Beleid

De provincie wil minder vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor, en geeft de voorkeur aan vervoer per buis of over het water. Vanuit het oogpunt van veiligheid draagt dit bij aan een beperking van het vervoer van gevaarlijke stoffen door bestaand stedelijk gebied. De provincie wil ook een ruimtelijke scheiding tussen transportroutes voor gevaarlijke stoffen en kwetsbare functies.

4.6.2. Uitvoering buisleidingennet

Ontwikkelen

N.v.t.

Juridische instrumenten

N.v.t.

Subsidies

N.v.t.

Overleg en bestuurlijke afspraken

  • De provincie participeert in het opstellen van een Rijksstructuurvisie Buisleidingen.
  • In het kader van de Brabantse Strategische Visie Goederenvervoer (BSVG) vindt een verkenning plaats naar de gebruiksmogelijkeden van het buisleidingennet. Hierbij wordt het gebruik van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vanuit externe veiligheid betrokken. De verkenning maakt gebruik van bestaande kennis en de inventarisatie van het Rijk voor bovengenoemde structuurvisie.

Communicatieve instrumenten

N.v.t.