direct naar inhoud van 1.1. Wat is ruimtelijke kwaliteit
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
1.1. Wat is ruimtelijke kwaliteit

Gebiedskenmerken zijn de spil van ruimtelijke kwaliteit. De eerste voorwaarde is het verbinden van de opgave en de plek: ruimtelijke kwaliteit is het respectvol omgaan met de aanwezige kwaliteiten van een gebied. Dat betekent niet het bevriezen van het bestaande. Het gaat om aandacht voor de kwaliteit van een nieuwe ingreep én aandacht voor de ontwikkeling van de locatie. Ruimtelijke kwaliteit is niet gebaat bij een 'footloose' ontwerp, dat alleen naar de functie of het programma verwijst of alleen als los object kan worden gewaardeerd. De ontwikkeling van het gebied is dus even belangijk als het programma van eisen voor de nieuwe opgaven. Ruimtelijke kwaliteit bestaat uit dit evenwicht.

De provincie levert hier een bijdrage aan door het beschrijven en toegankelijk maken van de regionale gebiedskenmerken in 12 gebiedspaspoorten. Deze kwaliteiten brengt de provincie actief in bij eigen afwegingen en die van anderen. Het ontwerpproces staat daarbij centraal.