direct naar inhoud van Afkortingen
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld