direct naar inhoud van Regels
vastgesteld

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepaling

1.1 wijzigingsverordening

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.wijzvr14g0828Grn11-va01, met de bijbehorende regels

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijzigingen

De Verordening ruimte 2014 wordt als volgt gewijzigd:

2.1 Bestaand stedelijk gebied

ln verband met het bestemmingsplan Wijziging 3 bestemmingsplan Negen Kernen - 2012 te Oss wordt de begrenzing van de structuur 'bestaand stedelijk gebied' als volgt gewijzigd:

  • 1. Nabij de locatie Groenstraat 11 wordt bestaand stedelijk gebied toegevoegd.
2.2 Gemengd landelijk gebied

ln verband met het bestemmingsplan Wijziging 3 bestemmingsplan Negen Kernen - 2012 te Oss wordt de begrenzing van de structuur 'gemengd landelijk gebied' als volgt gewijzigd:

  • 1. Nabij de locatie Groenstraat 11 wordt gemengd landelijk gebied verwijderd.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als: Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Wijziging 3 Negen kernen 2012 OssĀ