direct naar inhoud van Vaststellingsbesluit
Plan: Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing tav Buitengebied Oss 2010
Status: vastgesteld

Vaststellingsbesluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

overwegende dat er aanleiding is de reactieve aanwijzing van 3 augustus 2010 met nummer 1702063/1710734 gedeeltelijk in te trekken en dat dit is uitgewerkt in “Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing tav Buitengebied Oss 2010”;

gelezen het verzoek van mevrouw B. Webster van Van Doorne Advocaten namens haar cliënten F.B.M. Kunneman en De Stichting Lindewiel van 18 januari 2012, de bij het beroep tegen de reactieve aanwijzing gevoegde processtukken en het rapport van Arcadis van 22 november 2011;

gelet op de Wet ruimtelijke ordening;

BESLUITEN:

vast te leggen en vast te stellen het besluit “Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing tav Buitengebied Oss 2010” en dit langs electronische weg beschikbaar stellen onder planIDN: NL.IMRO.9930.intrekra0828bgoss-va01.

's-Hertogenbosch, 6 maart 2012.
Overeenkomstig het door Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

P.M.A. van Beek,
bureauhoofd Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling.