direct naar inhoud van Aanwijzing 2, t.a.v. algemene bouwregels voor agrarische bedrijven
Plan: Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Sint-Oedenrode
Status: geconsolideerde versie

Aanwijzing 2, t.a.v. algemene bouwregels voor agrarische bedrijven

Artikel 3.2.1 Algemeen, de zinsnede 'teeltondersteunende kassen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwblok' treedt niet in werking.

Motivering
Artikel 3.2.1 biedt de mogelijkheid om teeltondersteunende kassen binnen het bouwblok op te richten. Op voorstel van het college van burgemeester en wethouders is het betreffende artikel ambtshalve gewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat aan artikel 3.2.1 de zinsnede 'teeltondersteunende kassen zijn uitsluitend toegestaan binnen een bouwblok' is toegevoegd. Er is aldus sprake van een gewijzigd vastgesteld planonderdeel.


Hoofdstuk 6 Vr
Op grond van artikel 6.4, lid 2 onder a. kan een bestemmingsplan binnen het bouwblok voor een grondgebonden agrarisch bedrijf voorzien in de bouw of uitvoering van permanent teeltondersteunende voorzieningen. Anders dan in agrarisch gebied is het oprichten van kassen binnen een bouwblok dat is gelegen in de Groenblauwe mantel niet mogelijk. Gelet op de begripsbepalingen in het bestemmingsplan in relatie tot de begripsbepalingen in de Vr staat het vastgestelde bestemmingsplan ook het oprichten van kassen binnen het bouwblok gelegen in de Groenblauwe mantel toe. Wij concluderen dan ook dat met de hiervoor beschreven generieke mogelijkheid tot oprichten van kassen binnen het bouwblok, een regeling is opgenomen die niet in overeenstemming is met artikel 6.4 van de Vr. Wij het plan op dit punt in strijd met de Vr.