direct naar inhoud van Aanwijzing 20, t.a.v. kuilvoerplaten en mestzakken
Plan: Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Sint-Oedenrode
Status: geconsolideerde versie

Aanwijzing 20, t.a.v. kuilvoerplaten en mestzakken

Artikellid 5.3.5 treedt niet in werking.

Motivering

Artikel 5.3.5 maakt het oprichten van kuilvoerplaten, sleufsilo's en mestzakken buiten het bouwvlak (onder voorwaarden) mogelijk.
Ondanks onze zienswijze van 1 september 2012 is deze bouwmogelijkheid gehandhaafd in de planregels. In de Nota van Zienswijzen is opgenomen dat uit jurisprudentie zou blijken dat de Vr geen verbod bevat om dergelijke bebouwing op te richten. Naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarbij een reactieve aanwijzing onzerzijds met betrekking tot het bestemmingsplan “Buitengebied 2008” van Baarle-Nassau, op dit punt is vernietigd, hebben wij beroep aangetekend tegen dit planonderdeel van het (opnieuw) ter inzage gelegde bestemmingsplan.

Hoofdstuk 1 Vr
Voor beoordeling van deze bepaling is van belang, dat in artikel 1.1 onder 19 Vr een definitie opgenomen van een bouwblok: aaneengesloten terrein waarbinnen gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere voorzieningen ten behoeve van eenzelfde bestemming worden geconcentreerd. Hieruit blijkt dat alle bouwwerken en voorzieningen binnen een bouwblok gerealiseerd dienen te worden.
Artikel 5.2.1 onder c van de planregels bepaalt dat bouwwerken uitsluitend binnen een bouwvlak zijn toegestaan tenzij anders is bepaald.

Hoofdstuk 6 Vr
Het toelaten van kuilvoerplaten, sleufsilo's en mestzakken buiten het bouwblok is in strijd met hoofdstuk 6 van de Vr. In artikel 6.4, lid 1 onder d is namelijk bepaald dat gebouwen, bijbehorende bouwwerken en voorzieningen ten behoeve van het agrarisch bedrijf worden geconcentreerd binnen het bouwblok.
Het gegeven dat alle voorzieningen binnen een (detail-)bestemmingsvlak dienen te worden ondergebracht is ook relevant voor de bepalingen in artikel 6.5 Vr. Hierin zijn immers regels opgenomen voor de maximum omvang van een bestemmingsvlak voor overige niet-grondgebonden agrarische bedrijven in de groenblauwe mantel. Door het toelaten van deze bouwwerken buiten het bestemmingsvlak wordt aan overig niet-grondgebonden agrarische bedrijven indirect extra bouwmogelijkheden geboden. Dit is in strijd met de Vr.

Hoofdstuk 8 Vr
Het toelaten van kuilvoerplaten, sleufsilo's en mestzakken buiten het bouwblok is ook in strijd met hoofdstuk 8 van de Vr. In artikel 8.3, lid 1 onder d is namelijk bepaald dat gebouwen, bijbehorende bouwwerken en voorzieningen ten behoeve van het agrarisch bedrijf worden geconcentreerd binnen het bouwblok.

Het gegeven dat alle voorzieningen binnen een (detail-)bestemmingsvlak dienen te worden ondergebracht is ook relevant voor de bepalingen in artikel 8.4 Vr. Hierin zijn immers regels opgenomen voor de maximum omvang van een bestemmingsvlak voor overige niet-grondgebonden agrarische bedrijven in het agrarisch gebied. Door het toelaten van deze bouwwerken buiten het bestemmingsvlak wordt aan overig niet-grondgebonden agrarische bedrijven indirect extra bouwmogelijkheden geboden. Dit is in strijd met de Vr.

Hoofdstuk 9 Vr
Het gegeven dat alle voorzieningen binnen een (detail-)bestemmingsvlak dienen te worden ondergebracht is ook relevant voor de bepalingen in artikel 9.4 Vr. Hierin zijn immers regels opgenomen voor de maximum omvang van een bestemmingsvlak voor een intensieve veehouderij. Door het toelaten van deze bouwwerken buiten het bestemmingsvlak wordt intensieve veehouderijen indirect extra bouwmogelijkheden geboden. Wij achten ook dit in strijd met de Vr.