direct naar inhoud van Vaststellingsbesluit
Plan: Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Sint-Oedenrode
Status: geconsolideerde versie

Vaststellingsbesluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

overwegende dat

  • er vanuit een oogpunt van bescherming van provinciale belangen aanleiding is een reactieve aanwijzing te geven op het bestemmingsplan 'Buitengebied Sint-Oedenrode' van de gemeente Sint-Oedenrode, vastgelegd en vastgesteld op 15 maart 2012 met planIDN: NL.IMRO.0846.BP2011BUIOUBUGEB11-va01;

  • dit is uitgewerkt en gemotiveerd in "Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Sint-Oedenrode";

  • gelet op de Wet ruimtelijke ordening;

BESLUITEN:

vast te leggen en vast te stellen het besluit "Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Sint-Oedenrode" en dit langs elektronische weg beschikbaar te stellen onder planIDN: NL.IMRO.9930.ra0846bgoedenrode-va01.

's-Hertogenbosch, 24 april 2012.
Overeenkomstig het door Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

P.M.A. van Beek,
bureauhoofd Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling.