direct naar inhoud van Artikel 10 Water - Watergang
Status: vastgesteld
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.IPAFC2009-0002

Artikel 10 Water - Watergang

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Water - Watergang aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. watergang;
  • b. scheepvaart;
  • c. natuur;
  • d. instandhouding en ontwikkeling van de ecologische verbindingszone alsmede de bescherming van de betreffende gronden als waterbergingsgebied ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van natuur - ecologische verbindingszone en waterberging";
  • e. ten tijde van het in ontwerp ter inzage leggen van dit plan aanwezige bebouwing.
10.2 Bouwregels

Op de voor Water - Watergang aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd, waarbij geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 2 meter mag bedragen.