direct naar inhoud van Artikel 6 Groen
Status: vastgesteld
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.IPAFC2009-0002

Artikel 6 Groen

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. reliĆ«frijk groenlandschap;
  • b. ontwikkeling natuurwaarden;
  • c. waterlopen en waterpartijen;
  • d. verkeersvoorzieningen in de vorm van wandelpaden;
  • e. extensief recreatief medegebruik.
6.2 Bouwregels

Uitsluitend zijn toegestaan, bouwwerken, geen gebouwen zijnde met een maximale bouwhoogte van 3 m.