direct naar inhoud van Artikel 17 Algemene gebruiksregels
Status: vastgesteld
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.IPAFC2009-0002

Artikel 17 Algemene gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening wordt in ieder geval gerekend:

  • a. het gebruik van gronden en opstallen voor bewoning;
  • b. het gebruik van gronden en opstallen voor een seksinrichting;
  • c. het gebruik van gronden voor Wet geluidhinder inrichtingen voor zover het niet betreft de gronden ter plaatse van de aanduiding "Specifieke vorm van bedrijventerrein - suikerfabriek";
  • d. het gebruik van gronden voor Bevi-inrichtingen, behoudens voor zover dat op grond van de bepalingen van dit plan is toegestaan.