direct naar inhoud van 2. Groenblauwe mantel
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm Verbreding Bredaseweg, Tilburg
Status: vastgesteld

2. Groenblauwe mantel

In verband met de bestemmingsplannen 'Verbreding Bredaseweg fase I 2012', 'Verbreding Bredaseweg II 2012' en 'Buitengebied Zuidwest, 1e herziening (wijziging natuurontwikkeling Leijkant)' te Tilburg wordt de begrenzing gewijzigd van ede groenblauwe mantel, e.e.a. zoals digitaal vastgelegd in dit besluit;