direct naar inhoud van Artikel II Inwerkingtreding
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm Verbreding Bredaseweg, Tilburg
Status: vastgesteld

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.