direct naar inhoud van 1.6. Beschrijving van het plan
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm Verbreding Bredaseweg, Tilburg
Status: vastgesteld

1.6. Beschrijving van het plan

De N282/Bredaseweg is een gebiedsontsluitingsweg gelegen tussen Breda en Tilburg. In verband met de toegenomen verkeersgroei en stagnerende verkeersafwikkeling is onderzoek gedaan naar deze problematiek. De oplossing is gevonden in de aanpassing en verbreding van het traject N282/Bredaseweg.

De bestemmingsplannen voorzien in een wegverbreding van de Bredaseweg op het traject Rijen-Hulten-Reeshof. Ten behoeve van de verbreding van de Bredaseweg zijn twee aparte bestemmingsplannen opgesteld, namelijk Verbreding Bredaseweg, fase I en fase II. Dit omdat verwacht wordt dat in het plangebied van fase 1 sneller gestart kan worden. Tenslotte wordt voor het provinciale deel van de weg een separaat bestemmingsplan vastgesteld door de gemeente Gilze en Rijen.

Onderdeel van de bestemmingsplan is een ingreep in de ehs met toepassing van het nee-tenzij principe. In het kader van het verzoek om herbegrenzing is een compensatieplan opgesteld. De compensatie vindt plaats in bestemmingsplan 'Buitengebied Zuidwest, 1e herziening (wijziging natuurontwikkeling Leijkant)'.