direct naar inhoud van 2.1. Wijziging ecologische hoofdstructuur
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm Verbreding Bredaseweg, Tilburg
Status: vastgesteld

2.1. Wijziging ecologische hoofdstructuur

2.1.1. Verwijderde ecologische hoofdstructuur

In verband met de herstructurering en verbreding van de Bredaseweg te Tilburg zullen delen van de bestaande natuur verdwijnen. Dit is aangeduid als 'Verwijderde ecologische hoofdstructuur'.

2.1.2. Toegevoegde ecologische hoofdstructuur

Ter compensatie van de natuur die vervalt, wordt er nieuwe natuur aangelegd op een locatie die nog geen deel uitmaakt van de ehs. Dit vindt plaats in het kader van realisering van landgoed Leijkant en wel aansluitend op het huidige woonperceel Zandeind 40 (Riel) aan de zuidzijde, en voor een deel liggend aan de A 58 aan de noordzijde (Tilburg), en tevens voor een deel grenzend aan het Bels Lijntje (oostzijde). Dit is aangeduid als 'Toegevoegde ecologische hoofdstructuur'.