direct naar inhoud van Besluit
Plan: Reactieve aanwijzing tav Ledeacker, Nullen-Dorpsstraat
Status: vastgesteld

Besluit

Wij constateren dat bij een ongewijzigde inwerkingtreding van het Bestemmingsplan provinciale belangen worden geschaad. Wij besluiten op grond van artikel 3.8 lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening de aanwijzing te geven dat het bestemmingsplan ' Ledeacker, Nullen-Dorpsstraat ' zoals vastgesteld op 20 juni 2011 met het plannummer NL.IMRO.1702.4BPNULLENDORPSSTR-VA01 niet in stand blijft voor :

  • Voor de gebieden op de verbeelding van het bestemmingsplan aangeduid met de bestemming Wonen, inclusief de daarbij behorende bouwvlakken en overige bijbehorende aanduidingen.
  • Artikel 3 'wonen'.