direct naar inhoud van Aanleiding
Plan: Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing tav Buitengebied Wouw
Status: concept

Aanleiding

Bij besluit van 17 augustus 2010, onder kenmerk 1705341/1715332, hebben wij een reactieve aanwijzing gegeven voor delen van het bestemmingsplan 'Buitengebied Wouw', gezien de provinciale belangen die in het geding waren.

Ontheffing uitbreiding bouwblok intensieve veehouderij

Bij besluit van 13 maart 2012, onder kenmerk C2056470/2899550, hebben wij ontheffing verleend o.g.v. artikel 9.6 Verordening ruimte Noord-Brabant 2011, opdat de uitbreiding van een bouwblok voor intensieve veehouderij mogelijk kan worden gemaakt tot een omvang van 2,33ha aan de Spellestraat 42c te Wouw gemeente Roosendaal.


Uitspraak 'Verzoek om voorlopige voorziening'

Op 7 februari 2011 heeft de Raad van State uitspraak gedaan op de verzoeken om voorlopige voorziening. Uit haar overwegingen onder 2.7 en 2.8 en het treffen van de voorlopige voorziening kan worden opgemaakt dat het gedeelte van het aanwijzingsbesluit dat zich richt op "Artikel 29.2.1 'Maximaal toelaatbaar', voor zover dit ziet op artikel 24 'Wonen - 2' " geen stand houdt.