direct naar inhoud van Procedurele gevolgen
Plan: Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing tav Buitengebied Wouw
Status: concept

Procedurele gevolgen

Dit intrekkingsbesluit treedt onmiddellijk in werking. Hiermee komt ons aanwijzingsbesluit van 17 augustus 2010 te vervallen voor het onderdeel waarop het intrekkingsbesluit betrekking heeft. Het is niet mogelijk om tegen dit intrekkingsbesluit beroep aan te tekenen.

Het college van burgemeester en wethouders kan nu overgaan tot bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan voor dit onderdeel, overeenkomstig artikel 3.8, lid 3 van de Wet op de ruimtelijke ordening. Vervolgens is er tijdens de periode van terinzagelegging, beroep mogelijk tegen dit onderdeel van het vastgestelde bestemmingsplan.