direct naar inhoud van Intrekking aanwijzing t.a.v. thema ontwikkelingsmogelijkheden intensieve veehouderij
Plan: Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing tav Buitengebied Wouw
Status: concept

Intrekking aanwijzing t.a.v. thema ontwikkelingsmogelijkheden intensieve veehouderij

Wij trekken de aanwijzing van 17 augustus 2010, onder kenmerk C1705341/1715332 en vastgelegd met planIDN NL.IMRO.9930.ra1674bgwouw-0001 in ten aanzien van onderdeel10:
"Aan de Spellestraat 42c gedeeltelijk (het oostelijk deel) de aanduiding 'bouwvlak' en functieaanduiding 'intensieve veehouderij' binnen de bestemming artikel 3 'Agrarisch'."


Motivering
Nu ontheffing is verleend voor de uitbreiding van het bouwblok voor intensieve veehouderij tot 2,33 ha aan de Spellestraat 42c te Wouw, kan ook het gedeelte van het aanwijzingsbesluit dat zich richt tegen een bouwblok voor intensieve veehouderij op voornoemd adres groter dan 1,5ha worden ingetrokken om onduidelijkheid over de geldende regeling te voorkomen.