direct naar inhoud van Intrekking aanwijzing t.a.v. thema Bevordering ruimtelijke kwaliteit
Plan: Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing tav Buitengebied Wouw
Status: concept

Intrekking aanwijzing t.a.v. thema Bevordering ruimtelijke kwaliteit

Wij trekken de aanwijzing van 17 augustus 2010, onder kenmerk C1705341/1715332 en vastgelegd met planIDN NL.IMRO.9930.ra1674bgwouw-0001 in ten aanzien van de onderdeel1:
"Artikel 29.2.1 'Maximaal toelaatbaar', voor zover dit ziet op artikel 24 'Wonen – 2' "
Motivering
De aanwijzing op artikel 29.2.1 'Maximaal toelaatbaar', voor zover dit ziet op artikel 24 'Wonen – 2' heeft tot doel ons beleid ter voorkoming van verstening van het buitengebied en het tegengaan van verrommeling mogelijk te maken.

Gelet op de uitspraak van de Raad van State op het verzoek om de voorlopige voorziening is de verwachting dat dit gedeelte van het aanwijzingsbesluit in bodemprocedure geen stand houdt. Uit ambtelijk contact blijkt verder dat de werkwijze van de gemeente zodanig is, dat wel uitvoering gegeven wordt aan dit beleid. Dit rechtvaardigt dat dit gedeelte nu wordt ingetrokken.