direct naar inhoud van Vaststellingsbesluit
Plan: Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing tav Buitengebied Wouw
Status: concept

Vaststellingsbesluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

overwegende dat er aanleiding is de reactieve aanwijzing van 17 augustus 2010 met nummer C1705341/1715332 gedeeltelijk in te trekken en dat dit is uitgewerkt in “Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing tav Buitengebied Wouw”;

gelet op de Wet ruimtelijke ordening;

BESLUITEN:

vast te leggen en vast te stellen het besluit “Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing tav Buitengebied Wouw” en dit langs electronische weg beschikbaar stellen onder planIDN: NL.IMRO.9930.intrekra1674bgwouw-va01.

's-Hertogenbosch, 27 maart 2012.
Overeenkomstig het door Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

P.M.A. van Beek,
bureauhoofd Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling.