direct naar inhoud van Regels
vastgesteld

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepaling

1.1 wijzigingsverordening

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.wijzvr14kaarten1-va01, met de bijbehorende regels

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijzigingen

De Verordening ruimte 2014 wordt als volgt gewijzigd:

2.1 Ecologische hoofdstructuur

ln verband met verzoeken en ambtshalve constateringen wordt de begrenzing van de structuur 'ecologische hoofdstructuur' op diverse plaatsen gewijzigd om ecologische redenen of ten behoeve van actualisatie of correctie;

2.2 Bestaand stedelijk gebied

ln verband met verzoeken en ambtshalve constateringen wordt de begrenzing van de structuur 'Bestaand stedelijk gebied' op diverse plaatsen gewijzigd ten behoeve van actualisatie of correctie;

2.3 Groenblauwe mantel

ln verband met een verzoek en vanwege wijzigingen in andere structuren wordt de begrenzing van de structuur 'Groenblauwe mantel' op diverse plaatsen gewijzigd;

2.4 Gemengd landelijk gebied

ln verband met wijzigingen in andere structuren wordt de begrenzing van de structuur 'Gemengd landelijk gebied' op diverse plaatsen gewijzigd;

2.5 Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling

ln verband met verzoeken en ambtshalve constateringen wordt de begrenzing van de aanduiding 'Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling' op diverse plaatsen gewijzigd ten behoeve van actualisatie of correctie;

2.6 Integratie stad-land

In verband met een verzoek en ambtshalve constateringen wordt de begrenzing van de aanduiding 'Integratie stad-land' gewijzigd ten behoeve van actualisatie of correctie;

2.7 Ecologische verbindingszone

In verband met verzoeken en ambtshalve constateringen wordt de begrenzing van de aanduiding 'Ecologische verbindingszone' op diverse plaatsen gewijzigd ten behoeve van actualisatie of correctie;

2.8 Behoud en herstel van watersystemen

In verband met verzoeken en ambtshalve constateringen wordt de begrenzing van de aanduiding 'Behoud en herstel van watersystemen' op diverse plaatsen gewijzigd ten behoeve van actualisatie of correctie;

2.9 Regionale waterberging

In verband met verzoeken wordt de begrenzing van de aanduiding 'Regionale waterberging' op diverse plaatsen gewijzigd ten behoeve van actualisatie of correctie;

2.10 Beperkingen veehouderij

In verband met verzoeken en ambtshalve overwegingen wordt de begrenzing van de aanduiding 'Beperkingen veehouderij' op diverse plaatsen gewijzigd ten behoeve van actualisatie of correctie.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt na vaststelling in werking met ingang van de dag nadat zij gepubliceerd is op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Artikel 4 Citeertitel

Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als: Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 1