direct naar inhoud van Besluit
Plan: Reactieve aanwijzing tav Gemert-Bakel, Buitengebied herziening april 2011
Status: vastgesteld

Besluit

Wij constateren dat bij een ongewijzigde inwerkingtreding van het bestemmingsplan provinciale belangen worden geschaad. Wij besluiten daarom op grond van artikel 3.8 lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening de aanwijzing te geven dat het bestemmingsplan 'Gemert-Bakel, Buitengebied herziening april 2011' zoals vastgesteld op 29 juni 2011 met het plannummer NL.IMRO. 1652.Buitengebied042011-VA01 niet in stand blijft voor:

  • de bestemming “Wonen” de functieaanduiding “specifieke vorm van wonen - ruimte-voor-ruimte woningen aanduiding” (sw-rvr) ter plaatse van het adres Paashoefsedijk 21 te Gemert.

Dit besluit is elektronisch vastgelegd en heeft het planidn: NL.IMRO.9930.ra1652bggembak0411-va01.