direct naar inhoud van 1. Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp

1. Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling

Naar aanleiding van een aantal gemeentelijke verzoeken en een aantal ambtshalve overwegingen wordt de aanduiding 'zoekgebied voor stedelijk ontwikkeling' op een aantal gronden gelegd, e.e.a. zoals digitaal is vastgelegd in dit plan.