direct naar inhoud van 2. Gebied Integratie stad-land
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp

2. Gebied Integratie stad-land

Naar aanleiding van een aantal gemeentelijke verzoeken wordt de aanduiding 'gebied integratie stad-land' op een aantal gronden gelegd, e.e.a. zoals digitaal is vastgelegd in dit plan.