direct naar inhoud van 3. Bestaand stedelijk gebied
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp

3. Bestaand stedelijk gebied

Naar aanleiding van een gemeentelijk plan wordt de aanduiding 'bestaand stedelijk gebied' op een aantal gronden gelegd en elders wordt op een tweetal locaties ambtshalve bestaand stedelijk gebied verwijderd, e.e.a. zoals digitaal is vastgelegd in dit plan.