direct naar inhoud van 4. Groenblauwe mantel
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp

4. Groenblauwe mantel

Naar aanleiding van een gemeentelijk verzoek wordt de aanduiding groenblauwe mantel van een aantal gronden verwijderd, e.e.a. zoals digitaal is vastgelegd in dit plan.