direct naar inhoud van 5. Zoekgebied voor ecologische verbindingszone
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp

5. Zoekgebied voor ecologische verbindingszone

Op basis van een gemeentelijk verzoek wordt de aanduiding 'zoekgebied voor ecologische verbindingszone' op een aantal gronden gelegd en elders verwijderd, e.e.a. zoals digitaal is vastgelegd in dit plan.