direct naar inhoud van 6. Zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp

6. Zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen

Omdat een aantal waterlopen inmiddels vergraven, verlegd of gedempt is, wordt op verzoek van het waterschap de aanduiding 'zoekgebied voor behoud en herstel watersysteem' op een aantal gronden gelegd en elders verwijderd, e.e.a. zoals digitaal is vastgelegd in dit plan.