direct naar inhoud van 7. Agrarisch gebied
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp

7. Agrarisch gebied

Op een aantal plaatsen waar de aanduiding bestaand stedelijk gebied of de aanduiding groenblauwe mantel wordt verwijderd, wordt de aanduiding 'agrarisch gebied' opgenomen, e.e.a. zoals digitaal is vastgelegd in dit plan.