direct naar inhoud van 8. Zoekgebied voor windturbines
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp

8. Zoekgebied voor windturbines

Mede met het oog op vergunde windturbines wordt het 'zoekgebied voor windturbines' in het westen van Noord-Brabant uitgebreid, e.e.a. zoals digitaal is vastgelegd in dit plan.