direct naar inhoud van Artikel II Inwerkingtreding
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.