direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 Wijzigingen begrenzingen
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp