direct naar inhoud van 1.1. Inleiding
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp

1.1. Inleiding

In 2011 is richting alle gemeenten aangegeven dat zij jaarlijks kunnen verzoeken de kaarten van de Verordening ruimte (Vr) aan te passen. Verzoeken die vóór 1 januari bij ons zijn ingekomen, worden in beginsel nog datzelfde jaar afgehandeld.

Er zijn ruim 30 verzoeken tot aanpassing van de kaarten ingediend. Daarnaast is er aanleiding voor enkele ambtshalve kaartaanpassingen.

De verzoeken betreffen in het algemeen de aanwijzing van kleinere zoekgebieden verstedelijking die reeds in planologische procedures (visies) bij de gemeenten zijn afgewogen. Dit besluit tot wijziging van de Verordening ruimte 2012 voorziet in de wijzigingen van de begrenzingen voor die verzoeken die onder meer vanuit de lagenbenadering voldoende zijn onderbouwd en daarom gehonoreerd zijn.