direct naar inhoud van 1.2. Reikwijdte beoordeling
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp

1.2. Reikwijdte beoordeling

In het kader van de verzoeken tot het opnemen van een nieuw zoekgebied stedelijke ontwikkeling of gebied integratie stad-land heeft er alleen een beoordeling plaatsgevonden of het opnemen van zo'n gebied vanuit de stedelijke structuur en lagenbenadering aanvaardbaar is. Het opnemen van die aanduiding kent een andere afweging dan de beoordeling van een concreet plan inzake een stedelijke ontwikkeling. Er is dus nog niet bezien of de beoogde ontwikkelingen ook passen binnen de kaders zoals neergelegd in de Verordening ruimte. Die beoordeling vindt plaats als de gemeente ook daadwerkelijk een concreet plan voor stedelijke ontwikkeling binnen het opgenomen zoekgebied in procedure brengt.