direct naar inhoud van 1.3. Wijziging van aangrenzende aanduidingen
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp

1.3. Wijziging van aangrenzende aanduidingen

In de Verordening ruimte wordt de ruimtelijke hoofdstructuur gevormd door het bestaand stedelijk gebied, de ecologische hoofdstructuur, de groenblauwe mantel en het agrarisch gebied. Deze aanduidingen sluiten op elkaar aan en overlappen niet.

Dit betekent dat een wijziging in één van deze eenheden ook gevolgen heeft voor de aangrenzende aanduiding. Er kan niet volstaan worden met het toekennen of verwijderen van de aanduiding waarop de wijziging is gericht. Dit zou namelijk overlap of een 'witte vlek' in de kaart opleveren.

Op de locatie waar een aanduiding wordt toegevoegd of verwijderd zal één van de andere aanduidingen (agrarisch gebied, groenblauwe mantel, bestaand stedelijk gebied) vervallen respectievelijk toegevoegd worden.
In deze 'afgeleide' wijzigingen wordt bij dit besluit ook voorzien.