direct naar inhoud van 2.1.10. Rucphen, Irenestraat Sint Willebrord
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.1.10. Rucphen, Irenestraat Sint Willebrord

Het gebied ten oosten van de Irenestraat was in het Uitwerkingsplan gedeeltelijk stedelijk gebied, maar is bij het opstellen van de kaarten van de verordening beoordeeld als buitengebied. Inmiddels is er sprake van volledige invulling van het gebied aan de westzijde met diverse plannen voor woningbouw, waardoor het karakter van het gebied wijzigt. Vanuit lagenbenadering is intensivering aanvaardbaar. In verband met diverse nog open locaties wordt de oostzijde aangeduid als zoekgebied.