direct naar inhoud van 2.1.11. Someren, Hooghoefweg
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.1.11. Someren, Hooghoefweg

Nu de definitieve ligging van de nieuwe rondweg bekend is, is ook duidelijk dat het zoekgebied daar niet goed op aansluit. Toepassing van de nauwkeurigheidsmarge biedt onvoldoende uitkomst - er resteert dan nog een strook van enkele tientallen meters breed. Handhaven van deze strook tussen het zoekgebied voor verstedelijking en de randweg als ' buitengebied' is niet zinvol. Vanuit de lagenbenadering is opvulling van deze smalle strook aanvaardbaar. Daarom is het zoekgebied afgestemd op het traject van de weg.