direct naar inhoud van 2.1.12. Zundert, noordzijde Ettenseweg Rijsbergen
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.1.12. Zundert, noordzijde Ettenseweg Rijsbergen

Dit betreft een locatie die goed aansluit bij de reeds bestaande stedelijke structuur en vanuit de lagenbenadering een aanvaardbare uitbreidingsrichting is.