direct naar inhoud van 2.1.2. Boxtel, Hamsestraat-Roderweg Liempde
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.1.2. Boxtel, Hamsestraat-Roderweg Liempde

Dit betreft een locatie die goed aansluit bij de reeds bestaande stedelijke structuur en vanuit de lagenbenadering een aanvaardbare uitbreidingsrichting is voor dat deel waar geen sprake is van attentiegebied ecologische hoofdstructuur.