direct naar inhoud van 2.1.4. Dongen, De Wildert
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.1.4. Dongen, De Wildert

In het uitwerkingsplan voor de stedelijke regio Breda-Tilburg is in 2004 een zone voor landschapsontwikkeling gelegd rond het bedrijventerrein De Wildert. In de Verordening ruimte is dit vertaald in de aanduiding "groenblauwe mantel" die strak om het bestaande bedrijventerrein is getrokken. Strikt genomen was dat niet nodig om te voorzien in een betere landschappelijke relatie van de Lange Rekken met Huis ter Heide. Hier lag echter geen zoekgebied voor verstedelijking. Dat overlapt normaliter alleen met agrarisch gebied, niet met groenblauwe mantel. Nu er geen zoekgebied lag, stond dit niet in de weg aan het toekennen van groenblauwe mantel. Als gevolg daarvan hebben de bedrijven Coca Cola Enterprises en Ardagh Glass geen uitbreidingsruimte hetgeen de vernieuwing en innovatie van deze bedrijven belemmert.

In overleg met deze bedrijven, VolkerWessels, de gemeente Dongen en de provincie is onderzocht wat wenselijk is voor een duurzame ontwikkeling van Coca Cola en Ardagh Glass enerzijds en anderzijds welke ontwikkeling van het landschap wenselijk is en hoe dit kan worden geborgd. Dit heeft geleid tot een nieuwe afgewogen begrenzing van de "Groenblauwe mantel", een concretere situering van de daarin gelegde 50 meter brede "Ecologische verbindingszone" en de aanduiding "Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling" aan de noordwestzijde rondom het bedrijventerrein De Wildert.
Dit biedt enerzijds ruimte voor uitbreiding van het bedrijventerrein en anderzijds voor de ontwikkeling van het landschap. Dit sluit bovendien aan op het zgn. "Gronduitgifteprotocol", waarin is afgesproken bij uitbreiding van een bedrijf eerst de mogelijkheden op de huidige locatie te onderzoeken. Dat onderzoek heeft geleid tot het opnemen van het zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling.